Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który wspomaga pracowników placówek medycznych w codziennej pracy.

Teczka wymagań sanitarnych

Podczas najbliższej kontroli Sanepid zażąda od placówek medycznych:

 • aktualnych procedur i instrukcji zapobiegających zakażeniom,
 • dostosowania pomieszczeń i urządzeń do nowych standardów,
 • dokumentacji z oceny ryzyka zakażeń i oceny skuteczności wdrożonych procedur,
 • właściwie opracowanych raportów z kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

 

Zobacz, jakie obowiązki wypełnisz korzystając z "Teczki wymagań sanitarnych": 

 • Dostosujesz placówkę i gabinet do aktualnych wymagań technicznych
 • Uaktualnisz wszystkie procedury sanitarne
 • Przeprowadzisz kontrolę wewnętrzną i wypełnisz raport z kontroli
 • Zapewnisz bezpieczeństwo higieniczne pacjentowi i bezpieczeństwo pracy swojemu personelowi
 • Przygotujesz na potrzeby kontroli Sanepidu pełną dokumentację sanitarną.

 

W naszej publikacji znajdziesz:

Rozdział 1: wymagania techniczne i sanitarne dla placówki medycznej

Co nowego w prawie?
Tabela zmian w wymaganiach dla placówki  wprowadzonych rozp. MZ w spr. szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.12.739).

Nowe obowiązki:
Lista obowiązków kierownika placówki w zakresie dostosowania pomieszczeń i urządzeń do nowych wymagań sanitarnych.

 • Wymagania dla pomieszczeń administracyjnych, socjalnych, gabinetów lekarskich i zabiegowych, wymagania dotyczące oświetlenia, instalacji, wymagania dla pomieszczeń, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia.
 • Wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia: ambulatorium, pracowni badań endoskopowych, zakładu rehabilitacji leczniczej, wymagania sanitarnohigieniczne stawiane diagnostycznemu laboratorium.
 • Wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia sterylizatorni.

Rozdział 2: dokumentacja w zakresie zapobiegania zakażeniom

Co nowego w prawie?
Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

Nowe obowiązki:
Obowiązki kierownika podmiotu leczniczego jako pracodawcy: szczepienia, ocena ryzyka, zapobieganie zranieniom wskutek stosowania ostrych narzędzi medycznych

Przejrzyste zestawienie obowiązków i zadań personelu placówki, w tym m.in.:

 • kierownika,
 • lekarza,
 • kierownika laboratorium.

Dokumentacja:
Przykładowo wypełnione raporty z kontroli wewnętrznej dla szpitala, przychodni, gabinetu, gabinetu stomatologicznego, wzory raportów

Rozdział 3: procedury i instrukcje zapobiegające zakażeniom

Co nowego w prawie?
Co w procedurach sanitarnych zmieniło Rozporządzenie MZ z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

Nowe obowiązki:
Zestawienie najnowszych zadań kierowników placówki w zakresie opracowania, wdrożenia i nadzorowania procedur zapobiegających zakażeniom.

Dokumentacja:
Gotowe procedury i instrukcje sanitarne w tym m.in.:

Zestaw procedur w zakresie utrzymania czystości w placówce medycznej:

 • podział pomieszczeń na strefy higieniczne,
 • procedury higienicznego mycia i dezynfekcji podłóg, ścian i innych powierzchni,
 • szczegółowa instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń sanitarno – higienicznych,
 • zestaw planów higieny w tym .min. gabinet lekarza rodzinnego, stomatologiczny, ginekologiczny, laryngologiczny, laboratorium, poszczególne oddziały szpitala.

Zestaw procedur dotyczących sterylizacji narzędzi i sprzętu:

 • postępowanie z narzędziami i sprzętem po zabiegu,
 • procedury sterylizacji i pakowania narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użycia,
 • procedury przygotowania narzędzi i materiałów do sterylizacji,
 • dokumentacja procesu sterylizacji.

Zestaw procedur stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej personelu:

 • ocena ryzyka przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami,
 • procedury stosowania odzieży ochronnej,
 • techniki zakładania i zdejmowania rękawic,
 • procedury postępowania po zranieniu,
 • dokumentacja prowadzenia szkoleń wewnętrznych personelu.

Zestaw procedur w zakresie postępowania z odpadami medycznymi:

 • procedury klasyfikowania odpadów,
 • instrukcje stanowiskowe w zakresie postępowania z odpadami medycznymi,
 • umowy na odbiór odpadów.

Rozdział 4: kontrola Sanepidu

Co nowego w prawie?
Procedura kontroli Sanepidu – jak musisz być powiadomiony, jakie uprawnienia ma kontroler, jakie obszary może sprawdzać.

Nowe obowiązki:
Prawa i obowiązki kierownika placówki.

 • Sankcje i kary za błędy w dokumentacji i niestosowanie procedur zapobiegających zakażeniom.
 • Przykłady najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości.

Dokumentacja:
Lista aktualnej dokumentacji jaką należy przygotować i przedstawić podczas kontroli Sanepidu.

 

Redaktor prowadzący

Krystyna Brońska - członek Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, przewodnicząca Wielkopolskiego Zespołu Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz kierownik specjalizacji dla pielęgniarek epidemiologicznych w Poznaniu. Starszy Specjalista ds. Przeciwepidemicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.