1. 6 Formularz ZLK-5 – zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem