Spis treści:

1.Wymagania techniczne i sanitarne dla placówki medycznej

 • Nowe obowiązki:
  Lista obowiązków kierownika placówki w zakresie dostosowania pomieszczeń i urządzeń do nowych wymagań sanitarnych.
  • Wymagania dla pomieszczeń administracyjnych, socjalnych, gabinetów lekarskich i zabiegowych, wymagania dotyczące oświetlenia, instalacji, wymagania dla pomieszczeń, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia.
  • Wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia: ambulatorium, pracowni badań endoskopowych, zakładu rehabilitacji leczniczej, wymagania sanitarnohigieniczne stawiane diagnostycznemu laboratorium.
  • Wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia sterylizatorni.

2.Dokumentacja w zakresie zapobiegania zakażeniom

 • Nowe obowiązki:
  Obowiązki kierownika podmiotu leczniczego jako pracodawcy: szczepienia, ocena ryzyka, zapobieganie zranieniom wskutek stosowania ostrych narzędzi medycznych
 • Przejrzyste zestawienie obowiązków i zadań personelu placówki, w tym m.in.:
  • kierownika,
  • lekarza,
  • kierownika laboratorium.
 • Dokumentacja:
  Przykładowo wypełnione raporty z kontroli wewnętrznej dla szpitala, przychodni, gabinetu, gabinetu stomatologicznego, wzory raportów.

3.Procedury i instrukcje zapobiegające zakażeniom

 • Nowe obowiązki:
  Zestawienie najnowszych zadań kierowników placówki w zakresie opracowania, wdrożenia i nadzorowania procedur zapobiegających zakażeniom.
 • Dokumentacja:
  Gotowe procedury i instrukcje sanitarne w tym m.in.:
  • Zestaw procedur w zakresie utrzymania czystości w placówce medycznej:
   • podział pomieszczeń na strefy higieniczne,
   • procedury higienicznego mycia i dezynfekcji podłóg, ścian i innych powierzchni,
   • szczegółowa instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
   • zestaw planów higieny w tym m.in. gabinet lekarza rodzinnego, stomatologiczny, ginekologiczny, laryngologiczny, laboratorium, poszczególne oddziały szpitala.
  • Zestaw procedur dotyczących sterylizacji narzędzi i sprzętu:
   • postępowanie z narzędziami i sprzętem po zabiegu,
   • procedury sterylizacji i pakowania narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użycia,
   • procedury przygotowania narzędzi i materiałów do sterylizacji,
   • dokumentacja procesu sterylizacji.
  • Zestaw procedur stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej personelu:
   • ocena ryzyka przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami,
   • procedury stosowania odzieży ochronnej,
   • techniki zakładania i zdejmowania rękawic,
   • procedury postępowania po zranieniu,
   • dokumentacja prowadzenia szkoleń wewnętrznych personelu.
  • Zestaw procedur w zakresie postępowania z odpadami medycznymi:
   • procedury klasyfikowania odpadów,
   • instrukcje stanowiskowe w zakresie postępowania z odpadami medycznymi,
   • umowy na odbiór odpadów.

4.Kontrola sanepidu

 • Nowe obowiązki:
  Prawa i obowiązki kierownika placówki.
  • Sankcje i kary za błędy w dokumentacji i niestosowanie procedur zapobiegających zakażeniom.
  • Przykłady najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości.