6.11 Postępowanie z odpadami medycznymi powstałymi w miejscu wezwania .

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem