6. 3 Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów .

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem