7.11 Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia o etiologii Clostridium difficile.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem