Zachowanie reżimu sanitarnego w sytuacjach niestandardowych
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Zachowanie reżimu sanitarnego w sytuacjach niestandardowych

Procedura postępowania w przypadku ekspozycji na HIV

Zachowanie reżimu sanitarnego w sytuacjach niestandardowych

Procedura w sprawie zgłaszania chorób zakaźnych

Zachowanie reżimu sanitarnego w sytuacjach niestandardowych

Postępowanie po ekspozycji na materiał

Zachowanie reżimu sanitarnego w sytuacjach niestandardowych

7.19 Potwierdzenie szkoleniea z zakresu KPC i VRE.

Zachowanie reżimu sanitarnego w sytuacjach niestandardowych

7.17 Szczepienia przeciwtężcowe dla osób zranionych.

Zachowanie reżimu sanitarnego w sytuacjach niestandardowych

7.18 Szczepienia przeciw wściekliźnie.

Zachowanie reżimu sanitarnego w sytuacjach niestandardowych

7.16 Informacje dla pacjenta i jego rodziny Clostridiu difficile.

Zachowanie reżimu sanitarnego w sytuacjach niestandardowych

7.15 Schemat postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia meningokokowego.

Zachowanie reżimu sanitarnego w sytuacjach niestandardowych

7.14 Zasady postępowania z pacjentem i personelem - grypa.